Moot Court

MOOT COURT Z INSOLVENCE

říjen - listopad 2021!

Aktuálně pro Vás se Spolkem českých právníků VŠEHRD pořádáme Moot Court z Insolvence, a to v termínu říjen - prosinec 2021. Podrobnosti a přihlášku naleznete níže: 

Felix a spol. je hlavním partnerem Moot Courtů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Felix a spol. ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd organizuje a odborně zaštiťuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy již několik let Moot Courty zaměřené na pracovní, trestní a insolvenční právo.                                                        

Moot court je specifický druh soutěže pořádané v  jednotlivých oblastech práva. Studenti mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si své znalosti a zdokonalit se v umění argumentace. 

Nejlepší týmy studentů postoupí  po vypracování písemného úkolu do finálového ústního kola, kde dostanou možnost poměřit své síly formou simulovaného soudního jednání.                                                                                                                                      

Písemné práce hodnotí a ústnímu kolu soutěže předsedají vždy advokáti Felix a spol., zástupci PF UK a případně soudci ČR.                                                                                                                                                                         

Advokátní kancelář Felix a spol. má pro vítěze připraveny vždy hodnotné ceny s nabídkou stáže či zaměstnání na pozici právní asistent nebo koncipient.
Máte dotaz? Napište nám na info@moot-court.cz

Aktuálně: Moot Court Insolvence

 2021

Termín přihlašování na Moot Court z insolvence: 8. - 22. 10. 2021!

Se Spolkem českých právníků VŠEHRD realizujeme historicky druhý Moot Court z insolvence na pražské Právnické fakultě UK. 

  • 8. 10. 2021 vyhlášení moot courtu z insolvence spolkem VŠEHRD, možnost přihlašování dvoučlenných týmů, po ukončení přihlašování (22. 10. 2021) každý tým obdrží anonymizovaný spis a pokyny k vypracování písemné části Moot Courtu
  • 22. 10. 2021 ukončení přihlašován, zadání úkolu k vypracování
  • 8. 11. 2021 odevzdání písemných úkolů přihlášenými týmy
  • 15. 11. 2021 oznámení vyhodnocení odevzdaných písemných úkolů, oznámení postupujících do druhého kola (8 týmů) a sdělení přípravy na ústní kolo
  • 22. 11. 2021 odevzdání přípravy na ústní kolo, 
  • 26.11. 2021 Ústní kolo Moot Court na PFUK  

Hodnotit vypracované úkoly a členy poroty budou za advokátní kancelář Felix a spol.: Mgr. Jaroslav Tajbr, JUDr. Adam Felix, LLM., Ph.D., Mgr. Michaela Prodělalová ve spolupráci se soudkyní Městského soudu v Praze JUDr. Hanou Homolovou. 

Pravidla moot courtu 

pro akad. rok 2021/2022

Veškeré písemné úkoly musí být odevzdány jako součást předdefinovaného dokumentu, který naleznete ke stažení níže. V záhlaví tohoto dokumentu musí být na každém listu vypracované odpovědi vyplněno (do připravených polí) číslo týmu a jména jeho členů. Číslo Vašeho týmu Vám sdělí zástupce VŠEHRDU emailem: mootcourt@vsehrd.cz .  V zápatí pak čísla stránek.

Přesná data a časy pro odevzdání písemné části budou vyhlášena prostřednictvím emailu, který každý z týmů obdrží společně s podklady k vypracování úkolu. 

Veškerá procesní podání a úkony musí mít formu a náležitosti vyžadované právními předpisy.

Prosíme o zachování fair play. Moot court připravujeme vždy na základě reálného případu tak, aby byl pro studenty co nejzajímavější a z hlediska praxe přínosný. Pokud budete vybráni do ústního kola soutěže, přičemž jeho termín Vám bude kolidovat s jiným programem a nebudete se tedy moci ústního kola zúčastnit, dejte nám, prosím, tuto skutečnost vědět s dostatečným předstihem tak, abychom byli schopni za Váš tým povolat náhradníky a zachovali tak vyrovnané podmínky soutěže pro ostatní účastníky.

Též bychom Vás rádi požádali o zachování mlčenlivosti o informacích, které se z řešené kauzy dozvíte. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o spis reálný. Prosíme Vás tedy o přistupování k údajům ze spisu s respektem a právnickou profesionalitou. Děkujeme.

Písemná část bude odevzdána řádně, pakliže bude odeslána prostřednictvím emailu na mootcourt@vsehrd.cz ve formátu .pdf ve stanovených lhůtách, nebo odpovědním formulářem níže do předem stanoveného termínu. 

Níže si můžete stáhnout přihlášku na Moot Court z Insolvence 2021 ve formátu PDF. 

Veškeré písemné úkoly musí být odevzdány jako součást předdefinovaného dokumentu, který naleznete ke stažení zde:   

Fotogalerie


Seznam konaných Moot Courtů


12. 4. 2019 TRESTNĚPRÁVNÍ M.C.

Šest finalistů z devatenácti zúčastněných týmů si na simulovaném soudním jednání vyzkoušeli roli obžaloby a obhajoby. Vítězem se stal tým studentů 4. ročníku - Nikola Smetanová (PF MU) a Vinh Nho The (PF UK). Na druhém místě se umístili studentky PF UK Zuzana Scheithauerová a Adéla Havelková, na třetím místě se umístili studenti PF UK Petr Eliáš a Michal Šmilauer. Gratulujeme. Děkujeme členům poroty Mgr. Adamu Felixovi, LLM., JUDr. Bc. Alexandře Bednářové a JUDr. Bc. Vladimíru Pelcovi, Ph.D. .  

6. 12. 2018 PRACOVNĚPRÁVNÍ M.C.

Pod taktovkou JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. se již tradičně konal v předvánočním čase Moot Court z pracovního práva. "Z osmi studentů bylo velmi těžké vybrat nejlepšího a tak jsme letos ocenili všechny stejně, všichni skončili první:-)" komentoval výkon zúčastněných studentů Jakub Morávek, člen kanceláře Felix a spol.30. 11. 2018 INSOLVENČNÍ PRÁVO 

Do soutěže se přihlásilo 11 dvoučlenných týmů, přičemž do ústního kola postoupily čtyři nejlepší týmy. Tyto týmy dostaly možnost poměřit své síly v ústním kole formou simulovaného soudního jednání. Jejich výkony hodnotila a ústnímu kolu předsedala JUDr. Hana Homolová, soudkyně Městského soudu v Praze a za Felix a spol. Mgr. Jaroslav Tajbr a Mgr. Adam Felix, LLM. Vítězi se stali studenti PF UK Ondřej Drahorád a Petra Křížová.                          18. 4. 2018 TRESTNÍ PRÁVO

Šest finalistů z dvaceti devíti zúčastněných týmů si při simulovaném soudním jednání vyzkoušelo roli obžaloby, obhajoby i soudního senátu. Účast předčila všechna očekávání. Hodnotícími členy poroty byl Mgr. Adam Felix, LLM., Mgr. Bc. Alexandra Bednářová a JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. Vítězem se stal tým studentů 4. ročníku PFUK - Gabriela Doležalová a Jiří Sýkora. Na druhém a třetím místě se umístily týmy PFMU a PFUK.

       


24. 4. 2017 Trestně-právní M.C.

O druhý ročník moot courtu z trestního práva byl mezi studenty velký zájem, do soutěže se přihlásilo celkem 8 týmů. Do ústního kola soutěže v podobě simulovaného soudního jednání postoupilo 5 studentských týmů, jejichž výkony hodnotil soudní senát, ve kterém vedle JUDr. Vladimíra Pelce, Ph.D. z PF UK a asistentky soudce MS v Praze Mgr. Alexandry Novákové zasedl člen týmu Felix a spol. Mgr. Ondřej Ambrož, advokát - specialista na trestní právo.5. 12. 2017 PRACOVNĚPRÁVNÍ M.C.

Při simulovaném soudním jednání měli studenti možnost prezentovat své znalosti a ověřit si umění argumentace. Moot court byl vyvrcholením semestrální práce studentů pod vedením člena naší kanceláře JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D..  "Práce se studenty nás těší a rádi přivítáme úspěšné řešitele v naší advokátní kanceláři, ať již jako stážisty či v rámci dlouhodobější spolupráce na pozici asistenta." řekla JUDr. Jana Felixová, partnerka Felix a spol.            


12. 5. 2016 TRESTNĚPRÁVNÍ M.C.

Advokátní kancelář Felix a spol. se v letním semestru akademického roku 2015/2016 stala patronem a partnerem historicky prvního moot courtu z trestního práva pořádaného Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Simulovaného soudního jednání se zúčastnily 3 studentské týmy, jejichž výkony hodnotil rovněž simulovaný soudní senát, ve kterém zasedla i členka naší kanceláře Mgr. Klára Grmelová.


12. 12. 2016 PRACOVNĚPRÁVNÍHO M.C. 

Felix a spol. se v zimním semestru 2016/2017 stala partnerem moot courtu z pracovního práva. Simulovaným soudním jednáním vyvrcholila celosemestrální příprava studentů pod vedením JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. V simulovaném soudním senátu zasedla z naší kanceláře i JUDr. Jana Felixová. V rámci tzv. moot courtu mohou studenti prakticky využít své znalosti, zdokonalit se v umění argumentace a připravit se tak na advokátní praxi.