Moot Court

MOOT COURT Z INSOLVENCE 2024

Známe vítěze!

Gratulujeme studentům k umístění na Moot courtu z insolvenčního práva

1. místo: Michaela Trnková, Matyáš Emanuel Nývlt

2. místo: Václav Štol

3. místo: René Donát, Vojtěch Neuvirt

V prostorách kanceláře Felix a spol. se v pondělí 8. dubna 2024 uskutečnil Moot court z insolvenčního práva, který naše kancelář pravidelně pořádá ve spolupráci se spolkem Všehrd.

Studenti si v roli zástupců žalovaného vyzkoušeli svou budoucí roli advokátů při simulovaném soudním jednání, kterému předsedala soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Hana Homolová.

Na přípravě Moot courtu a vyhodnocení písemného 1. kola soutěže se podíleli advokáti Felix a spol. Mgr. Jaroslav Tajbr a Mgr. Michaela Prodělalová, kteří se simulovaného soudního jednání účastnili v pozici navrhovatele.

Všichni studenti byli dobře připraveni a za svou práci obdrželi hodnotné ceny. Předání cen se zúčastnil rovněž zástupce spolku Všehrd.

Fotogalerie Moot Court TREST 2023

Felix a spol. je hlavním partnerem Moot Courtů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Felix a spol. ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd organizuje a odborně zaštiťuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy již několik let Moot Courty zaměřené na pracovní, trestní a insolvenční právo.       
                                   

Moot court je specifický druh soutěže pořádané v  jednotlivých oblastech práva. Studenti mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si své znalosti a zdokonalit se v umění argumentace. 

Nejlepší týmy studentů postoupí  po vypracování písemného úkolu do finálového ústního kola, kde dostanou možnost poměřit své síly formou simulovaného soudního jednání.               


                                                                                                                     

Písemné práce hodnotí a ústnímu kolu soutěže předsedají vždy advokáti Felix a spol., zástupci PF UK a případně soudci ČR.                                                                                                                                                                         Advokátní kancelář Felix a spol. má pro vítěze připraveny vždy hodnotné ceny s nabídkou stáže či zaměstnání na pozici právní asistent nebo koncipient.

Máte dotaz? Napište nám na info@moot-court.cz

Jak probíhá Moot Court

 INSLOVENCE / TRESTNÍ PRÁVO / PRACOVNÍ PRÁVO

Termíny přihlašování na Moot Court:  podzim  2024

Se Spolkem českých právníků VŠEHRD PRO Vás realizujeme Moot Courty z insolvence, trestního práva nebo pracovního práva na pražské Právnické fakultě UK.

Na podzim 2024 budeme pořádat další z řady Moot Courtů:

  • 1.) říjen 2024 - vyhlášení moot courtu spolkem VŠEHRD, možnost přihlašování dvoučlenných týmů, po ukončení přihlašování každý tým obdrží anonymizovaný spis a pokyny k vypracování písemné části Moot Courtu
  • 2.) říjen 2024 - ukončení přihlašování, zadání úkolu k vypracování
  • 3.) listopad 2024 - odevzdání písemných úkolů přihlášenými týmy
  • 4.) listopad 2024 - oznámení vyhodnocení odevzdaných písemných úkolů, oznámení postupujících do druhého kola a sdělení přípravy na ústní kolo
  • 5.) listopad 2024 - ústní kolo Moot Court / simulované soudní jednání v advokátní kanceláři Felix a spol.: U nikolajky 5, Praha 5


      Hodnotitelé vypracovaných úkolů a členové poroty: 

- na MOOT COURTU Z INSOLVENCE: za advokátní kancelář Felix a spol. Mgr. Jaroslav Tajbr, JUDr. Adam Felix, LL.M., Ph.D. a Mgr. Michaela Prodělalová ve spolupráci se soudkyní Městského soudu v Praze JUDr. Hanou Homolovou

- na TRESTNÍM MOOT COURTU: za advokátní kancelář Felix a spol. JUDr. Adam Felix, LLM., Ph.D., Mgr. Radek Hiřman ve spolupráci se soudcem obvodního soudu pro Prahu 9 Mgr. Janem Vaníčkem


Pravidla moot courtu 

pro akad. rok 2024/2025

Veškeré písemné úkoly musí být odevzdány jako součást předdefinovaného dokumentu, který naleznete ke stažení níže. V záhlaví tohoto dokumentu musí být na každém listu vypracované odpovědi vyplněno (do připravených polí) číslo týmu a jména jeho členů. Číslo Vašeho týmu Vám sdělí zástupce VŠEHRDU emailem: mootcourt@vsehrd.cz .  V zápatí pak čísla stránek.

Přesná data a časy pro odevzdání písemné části budou vyhlášena prostřednictvím emailu, který každý z týmů obdrží společně s podklady k vypracování úkolu. 

Veškerá procesní podání a úkony musí mít formu a náležitosti vyžadované právními předpisy.

Prosíme o zachování fair play. Moot court připravujeme vždy na základě reálného případu tak, aby byl pro studenty co nejzajímavější a z hlediska praxe přínosný. Pokud budete vybráni do ústního kola soutěže, přičemž jeho termín Vám bude kolidovat s jiným programem a nebudete se tedy moci ústního kola zúčastnit, dejte nám, prosím, tuto skutečnost vědět s dostatečným předstihem tak, abychom byli schopni za Váš tým povolat náhradníky a zachovali tak vyrovnané podmínky soutěže pro ostatní účastníky.

Též bychom Vás rádi požádali o zachování mlčenlivosti o informacích, které se z řešené kauzy dozvíte. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o spis reálný. Prosíme Vás tedy o přistupování k údajům ze spisu s respektem a právnickou profesionalitou. Děkujeme.

Písemná část bude odevzdána řádně, pakliže bude odeslána prostřednictvím emailu na mootcourt@vsehrd.cz ve formátu .pdf ve stanovených lhůtách, nebo odpovědním formulářem níže do předem stanoveného termínu. 

Níže si můžete stáhnout přihlášku na Moot Court ve formátu PNG. 

Veškeré písemné úkoly musí být odevzdány jako součást předdefinovaného dokumentu, který naleznete ke stažení zde:   

Fotogalerie TRESTNĚPRÁVNÍ Moot Court 2019


Seznam konaných Moot Courtů


8.4. 2024 Moot court z insolvenčního práva

Simulovanému soudnímu jednání předsedala soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Hana Homolová.

Všichni studenti byli dobře připraveni a za svou práci obdrželi hodnotné ceny. Předání cen se zúčastnil rovněž zástupce spolku Všehrd. 1. místo: Michaela Trnková, Matyáš Emanuel Nývlt /2. místo: Václav Štol / 3. místo: René Donát, Vojtěch Neuvirt
18. 4 2023 Moot Court z trestního práva

Simulovanému senátu předsedal na Moot Courtu z trestního práva v dubnu 2023 opět soudce soudce Obvodního soudu pro Prahu 9. Hodnoceny byly písemné výstupy 15 týmů, které se do soutěže přihlásily. Do ústního kola postoupilo 6 týmů.

1. místo: Leona Rymiecová a Alexandra Mikinová / 2.místo: Kamil Ďuriš a Alexandra Řezáčová / 3.místo: Jakub Bína a Štěpán Vlk. Všichni studenti obdrželi hodnotné ceny v podobě elektroniky.

20. 4 2022 Moot Court z trestního práva

Předseda senátu, trestní soudce Obvodního soudu pro Prahu 9, Mgr. Jan Vaníček předsedal Moot Courtu z trestního práva v dubnu 2022. Dalšími členy poroty byli advokáti Felix a spol. JUDr. Adamem Felixem, LL.M., Ph.D. a Mgr. Radek Hiřman. Do soutěže se přihlásilo celkem 23 týmů a do ústního kola jich postoupilo šest. Na prvním místě se umístila Kateřina Procházková a Kristýna Šlitrová, druhé místo obsadili Tomáš Jakub Knap a Robert Pavlů a na třetím místě se umístil Martin Dlouhý a Lenka Škopková. Studenti opět obdrželi hodnotné ceny v podobě elektroniky.

26. 11. 2021 Moot Court z Insolvence

Pod vedením soudkyně městského soudu JUDr. Hany Homolové, řešily 4 vybrané týmy, které postoupily na základě dobře vypracovaného úkolu do druhého ústního kola, reálný případ z insolvence. Vítězným týmem se staly studenti 5. ročníku PF UK Lukáš Šulc a Martin Vogel. Na druhém místě se umístili Kryštof Vrtek (5.ročník) a Davod Šourek (3.ročník) a na třetím místě Marek Rosen (2.ročník) a Michal Fraňo (3.ročník). Gratulujeme. Studenti za svůj výkon obdrželi hodnotné ceny v podobě elektroniky.  

Porotě předsedala soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Hana Homolová ve spolupraci s Mgr. Jaroslavem Tajbrem a Mgr. Michaelou Prodělalovou za Felix a spol.

12. 4. 2019 TRESTNĚPRÁVNÍ M.C.

Šest finalistů z devatenácti zúčastněných týmů si na simulovaném soudním jednání vyzkoušeli roli obžaloby a obhajoby. Vítězem se stal tým studentů 4. ročníku - Nikola Smetanová (PF MU) a Vinh Nho The (PF UK). Na druhém místě se umístili studentky PF UK Zuzana Scheithauerová a Adéla Havelková, na třetím místě se umístili studenti PF UK Petr Eliáš a Michal Šmilauer. Gratulujeme. Děkujeme členům poroty Mgr. Adamu Felixovi, LLM., JUDr. Bc. Alexandře Bednářové a JUDr. Bc. Vladimíru Pelcovi, Ph.D. .  

6. 12. 2018 PRACOVNĚPRÁVNÍ M.C.

Pod taktovkou JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. se již tradičně konal v předvánočním čase Moot Court z pracovního práva. "Z osmi studentů bylo velmi těžké vybrat nejlepšího a tak jsme letos ocenili všechny stejně, všichni skončili první:-)" komentoval výkon zúčastněných studentů Jakub Morávek, člen kanceláře Felix a spol.
30. 11. 2018 INSOLVENČNÍ PRÁVO 

Do soutěže se přihlásilo 11 dvoučlenných týmů, přičemž do ústního kola postoupily čtyři nejlepší týmy. Tyto týmy dostaly možnost poměřit své síly v ústním kole formou simulovaného soudního jednání. Jejich výkony hodnotila a ústnímu kolu předsedala JUDr. Hana Homolová, soudkyně Městského soudu v Praze a za Felix a spol. Mgr. Jaroslav Tajbr a Mgr. Adam Felix, LLM. Vítězi se stali studenti PF UK Ondřej Drahorád a Petra Křížová.                          18. 4. 2018 TRESTNÍ PRÁVO

Šest finalistů z dvaceti devíti zúčastněných týmů si při simulovaném soudním jednání vyzkoušelo roli obžaloby, obhajoby i soudního senátu. Účast předčila všechna očekávání. Hodnotícími členy poroty byl Mgr. Adam Felix, LLM., Mgr. Bc. Alexandra Bednářová a JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. Vítězem se stal tým studentů 4. ročníku PFUK - Gabriela Doležalová a Jiří Sýkora. Na druhém a třetím místě se umístily týmy PFMU a PFUK.

       


24. 4. 2017 Trestně-právní M.C.

O druhý ročník moot courtu z trestního práva byl mezi studenty velký zájem, do soutěže se přihlásilo celkem 8 týmů. Do ústního kola soutěže v podobě simulovaného soudního jednání postoupilo 5 studentských týmů, jejichž výkony hodnotil soudní senát, ve kterém vedle JUDr. Vladimíra Pelce, Ph.D. z PF UK a asistentky soudce MS v Praze Mgr. Alexandry Novákové zasedl člen týmu Felix a spol. Mgr. Ondřej Ambrož, advokát - specialista na trestní právo.5. 12. 2017 PRACOVNĚPRÁVNÍ M.C.

Při simulovaném soudním jednání měli studenti možnost prezentovat své znalosti a ověřit si umění argumentace. Moot court byl vyvrcholením semestrální práce studentů pod vedením člena naší kanceláře JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D..  "Práce se studenty nás těší a rádi přivítáme úspěšné řešitele v naší advokátní kanceláři, ať již jako stážisty či v rámci dlouhodobější spolupráce na pozici asistenta." řekla JUDr. Jana Felixová, partnerka Felix a spol.            


12. 5. 2016 TRESTNĚPRÁVNÍ M.C.

Advokátní kancelář Felix a spol. se v letním semestru akademického roku 2015/2016 stala patronem a partnerem historicky prvního moot courtu z trestního práva pořádaného Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Simulovaného soudního jednání se zúčastnily 3 studentské týmy, jejichž výkony hodnotil rovněž simulovaný soudní senát, ve kterém zasedla i členka naší kanceláře Mgr. Klára Grmelová.


12. 12. 2016 PRACOVNĚPRÁVNÍHO M.C. 

Felix a spol. se v zimním semestru 2016/2017 stala partnerem moot courtu z pracovního práva. Simulovaným soudním jednáním vyvrcholila celosemestrální příprava studentů pod vedením JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. V simulovaném soudním senátu zasedla z naší kanceláře i JUDr. Jana Felixová. V rámci tzv. moot courtu mohou studenti prakticky využít své znalosti, zdokonalit se v umění argumentace a připravit se tak na advokátní praxi.