Moot Court

Felix a spol. je hlavním partnerem Moot Courtů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

Felix a spol. ve spolupráci se Spolkem českých právníků Všehrd organizuje a odborně zaštiťuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy již několik let Moot Courty zaměřené na pracovní, trestní a insolvenční právo.                                                        

Moot court je specifický druh soutěže pořádané v  jednotlivých oblastech práva. Studenti mají jedinečnou příležitost vyzkoušet si své znalosti a zdokonalit se v umění argumentace. 

Nejlepší týmy studentů postoupí  po vypracování písemného úkolu do finálového ústního kola, kde dostanou možnost poměřit své síly formou simulovaného soudního jednání.                                                                                                                                      

Písemné práce hodnotí a ústnímu kolu soutěže předsedají vždy advokáti Felix a spol., zástupci PF UK a případně soudci ČR.                                                                                                                                                                         

Advokátní kancelář Felix a spol. má pro vítěze připraveny vždy hodnotné ceny s nabídkou stáže či zaměstnání na pozici právní asistent nebo koncipient. 

Aktuálně: Moot Court Trest

únor - duben 2019 / Trestně právní Moot Court

V pondělí 15.4. se konalo ústní kolo, známe vítěze! 

Jako hlavní partner akce, ve spolupráci se Spolkem českých právníků VŠEHRD, realizovala advokátní kancelář Felix a spol. v pondělí 15. dubna 2019 již 4. ročník Moot Courtu z trestního práva na pražské právnické fakultě. Šest finalistů z devatenácti zúčastněných týmů si při simulovaném soudním jednání vyzkoušelo roli obžaloby a obhajoby. Všem studentům děkujeme za účast a výborné výkony jak v písemném tak v ústním kole. 

Vítězem se stal tým studentů 4. ročníku - Nikola Smetanová (PF MU) a Vinh Nho The (PF UK). Na druhém místě se umístili studentky PF UK Zuzana Scheithauerová a Adéla Havelková, na třetím místě se umístili studenti PF UK Petr Eliáš a Michal Šmilauer. Gratulujeme.

Děkujeme členům poroty Mgr. Adamu Felixovi, LLM., JUDr. Bc. Alexandře Bednářové a JUDr. Bc. Vladimíru Pelcovi, Ph.D. .  


Pravidla moot courtu z trestního práva

pro akad. rok 2018/2019.

Veškeré písemné úkoly musí být odevzdány jako součást předdefinovaného dokumentu, který naleznete ke stažení níže. V záhlaví tohoto dokumentu musí být na každém listu vypracované odpovědi vyplněno (do připravených polí) číslo týmu a jména jeho členů. Číslo Vašeho týmu Vám sdělí zástupce VŠEHRDU Julie Čapková (mootcourt@vsehrd.cz). V zápatí pak čísla stránek.

Přesná data a časy pro odevzdání písemné části budou vyhlášena prostřednictvím emailu, který každý z týmů obdrží společně s odkazem na úložiště, ze kterého bude možné si stáhnout zjednodušený soutěžní vyšetřovací spis.

Veškerá procesní podání a úkony musí mít formu a náležitosti vyžadované právními předpisy.

Prosíme o zachování fair play a nevyhledávání konkrétního případu a jeho řešení na internetu či jinde (nahlížení do soudních spisů atp.). Moot court připravujeme vždy na základě reálného případu tak, aby byl pro studenty co nejzajímavější a z hlediska praxe přínosný. Pokud budete vybráni do ústního kola soutěže, přičemž jeho termín Vám bude kolidovat s jiným programem a nebudete se tedy moci ústního kola zúčastnit, dejte nám, prosím, tuto skutečnost vědět s dostatečným předstihem tak, abychom byli schopni za Váš tým povolat náhradníky a zachovali tak vyrovnané podmínky soutěže pro ostatní účastníky.

Též bychom Vás rádi požádali o zachování mlčenlivosti o informacích, které se z vyšetřovacího spisu dozvíte. Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o spis reálný. Prosíme Vás tedy o přistupování k údajům ze spisu s respektem a právnickou profesionalitou. Děkujeme.

Písemná část bude odevzdána řádně, pakliže bude odeslána prostřednictvím emailu na moot@akf.cz ve formátu .pdf ve stanovených lhůtách, nebo odpovědním formulářem níže do neděle 24.3.2019.  

Seznam konaných Moot Courtů


6. 12. 2018 PRACOVNĚPRÁVNÍ M.C.

Pod taktovkou JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. se již tradičně konal v předvánočním čase Moot Court z pracovního práva. "Z osmi studentů bylo velmi těžké vybrat nejlepšího a tak jsme letos ocenili všechny stejně, všichni skončili první:-)" komentoval výkon zúčastněných studentů Jakub Morávek, člen kanceláře Felix a spol.18. 4. 2018 TRESTNÍ PRÁVO

Šest finalistů z dvaceti devíti zúčastněných týmů si při simulovaném soudním jednání vyzkoušelo roli obžaloby, obhajoby i soudního senátu. Účast předčila všechna očekávání. Hodnotícími členy poroty byl Mgr. Adam Felix, LLM., Mgr. Bc. Alexandra Bednářová a JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. Vítězem se stal tým studentů 4. ročníku PFUK - Gabriela Doležalová a Jiří Sýkora. Na druhém a třetím místě se umístily týmy PFMU a PFUK.

       

24. 4. 2017 Trestně-právní M.C.

O druhý ročník moot courtu z trestního práva byl mezi studenty velký zájem, do soutěže se přihlásilo celkem 8 týmů. Do ústního kola soutěže v podobě simulovaného soudního jednání postoupilo 5 studentských týmů, jejichž výkony hodnotil soudní senát, ve kterém vedle JUDr. Vladimíra Pelce, Ph.D. z PF UK a asistentky soudce MS v Praze Mgr. Alexandry Novákové zasedl člen týmu Felix a spol. Mgr. Ondřej Ambrož, advokát - specialista na trestní právo.

12. 5. 2016 TRESTNĚPRÁVNÍ M.C.

Advokátní kancelář Felix a spol. se v letním semestru akademického roku 2015/2016 stala patronem a partnerem historicky prvního moot courtu z trestního práva pořádaného Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Simulovaného soudního jednání se zúčastnily 3 studentské týmy, jejichž výkony hodnotil rovněž simulovaný soudní senát, ve kterém zasedla i členka naší kanceláře Mgr. Klára Grmelová.

30. 11. 2018 INSOLVENČNÍ PRÁVO

Do soutěže se přihlásilo 11 dvoučlenných týmů, přičemž do ústního kola postoupily čtyři nejlepší týmy. Tyto týmy dostaly možnost poměřit své síly v ústním kole formou simulovaného soudního jednání. Jejich výkony hodnotila a ústnímu kolu předsedala JUDr. Hana Homolová, soudkyně Městského soudu v Praze a za Felix a spol. Mgr. Jaroslav Tajbr a Mgr. Adam Felix, LLM. Vítězi se stali studenti PF UK Ondřej Drahorád a Petra Křížová.                          

5. 12. 2017 PRACOVNĚPRÁVNÍ M.C.

Při simulovaném soudním jednání měli studenti možnost prezentovat své znalosti a ověřit si umění argumentace. Moot court byl vyvrcholením semestrální práce studentů pod vedením člena naší kanceláře JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D..           "Práce se studenty nás těší a rádi přivítáme úspěšné řešitele v naší advokátní kanceláři, ať již jako stážisty či v rámci dlouhodobější spolupráce na pozici asistenta." řekla JUDr. Jana Felixová, partnerka Felix a spol.            


12. 12. 2016 PRACOVNĚPRÁVNÍHO M.C. 

Felix a spol. se v zimním semestru 2016/2017 stala partnerem moot courtu z pracovního práva. Simulovaným soudním jednáním vyvrcholila celosemestrální příprava studentů pod vedením JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. V simulovaném soudním senátu zasedla z naší kanceláře i JUDr. Jana Felixová. V rámci tzv. moot courtu mohou studenti prakticky využít své znalosti, zdokonalit se v umění argumentace a připravit se tak na advokátní praxi.